WITAMY W WITRYNIE

POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (PTIP)


W części polskiej witryna obejmuje następujące działy:

WITAMY : opis witryny oraz wiadomości o planowanych i niedawno minionych wydarzeniach, w tym o konferencjach, seminariach i publikacjach PTIP
DZIAŁALNOŚĆ : ogólna informacja o statucie i działalności PTIP
CZŁONKOWIE : informacja o członkach zwyczajnych i wspierających, uzyskiwaniu członkostwa oraz o władzach PTIP
KOMISJE : informacja o komisjach PTIP
ZASOBY : wykaz publikacji i innych materiałów udostępnianych przez PTIP oraz członków PTIP
ROCZNIKI : informacja o publikowanych przez PTIP Rocznikach Geomatyki - Annals of Geomatics
REPOZYTORIUM : biblioteka cyfrowa PTIP
LEKSYKON : Internetowy leksykon geomatyczny umożliwiający dostęp do wyszukanego hasła
ADRESY WWW : wykaz organizacji tematycznie powiązanych z PTIP, z adresami i odsyłaczami, przy uwzględnieniu podziału na strony w języku polskim oraz w językach obcych
KONTAKT : adres dla korespondencji oraz formularz kontaktowy

Poniżej przedstawione są wiadomości w podziale na KONFERENCJE, PUBLIKACJE i RÓŻNE. Wcześniejsze informacje znajdują się w odpowiednich archiwach. Poza tym wybrane wiadomości (news) podawane są w części angielskiej WELCOME.
   

  Publikacje: Roczniki Geomatyki rg.ptip.org.pl  
   

Przypominamy, że od dnia 21 marca 2015 roku funkcjonuje nowa witryna internetowa czasopisma Roczniki Geomatyki, która umożliwia łatwy dostęp do wszystkich archiwalnych i aktualnie wydawanych artykułów, których jest już prawie 890. Witryna ta stanowi przejaw starań PTIP mających na celu umiędzynarodowienie czasopisma i dostosowanie do wysokich standardów wydawniczych zalecanych obecnie dla czasopism naukowych. Witryna jest dwujęzyczna, co oznacza, że przy korzystaniu z niej można stosować zarówno język polski jak i angielski. Udostępnianie następuje na licencji Creative Commons.
W 2015 roku Roczniki Geomatyki zostały umieszczone w części B wykazu czasopism naukowych MNiSW z przyznaną liczbą 10 punktów za publikację naukową.

Publikacje
11-04-2017
(Archiwum: Publikacje)

  Konferencje: INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I ZASTOSOWANIA INFORMACJI GEOPRZESTRZENNEJ  
   

Z przyjemnością informujemy, że dwudniowa, XXVII konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej na temat INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I ZASTOSOWANIA INFORMACJI GEOPRZESTRZENNEJ odbędzie się w Bibliotece Narodowej w Warszawie, w dniach 8-9 listopada 2017 roku. Będzie obejmowała sesje referatowe i warsztaty.
Wzorem lat ubiegłych istnieje możliwość nieodpłatnego częściowego uczestnictwa w obradach XXVII konferencji PTIP przez grupy doktorantów, studentów i studentów studiów podyplomowych – zgłaszane przez ich opiekunów naukowych.

Zainteresowanych otrzymaniem:
Komunikatu 1,
Formularza zgłoszeniowego uczestnictwa oraz
Formularza zgłoszeniowego referatu
prosimy o kontakt na adres konferencje@ptip.org.pl
O PTIP

Konferencje
11-04-2017
(Archiwum: Konferencje)

  Konferencje: GEOINFORMACYJNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PRZESTRZENIĄ  
   

Z przyjemnością informujemy, że dwudniowa, XXVI konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej na temat GEOINFORMACYJNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PRZESTRZENIĄ odbędzie się w Bibliotece Narodowej w Warszawie, w dniach 8-9 listopada 2016 roku. Będzie obejmowała sesje referatowe oraz warsztaty.
Konferencję będzie poprzedzało XXI otwarte posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej, które odbędzie się w dniu 8 listopada 2016 roku. Przewiduje się, że w posiedzeniu udział wezmą Pani Anna Streżyńska, Minister Cyfryzacji, i Pani Aleksandra Jabłonowska, p.o. Głównego Geodety Kraju. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w obu imprezach.
Wzorem lat ubiegłych istnieje możliwość nieodpłatnego częściowego uczestnictwa w obradach XXVI konferencji PTIP oraz w obradach XXI posiedzenia Rady IIP przez grupy doktorantów, studentów i studentów studiów podyplomowych – zgłaszane przez ich opiekunów naukowych.

Pliki do pobrania:

Program (pdf)
Warsztaty 1 (pdf) Warsztaty 2 (pdf)
Formularz zgłoszeniowy uczestnictwa (doc)
Formularz zgłoszeniowy – doktoranci, studenci, studia podyplomowe (doc)

Konferencje
10-10-2016
(Archiwum: Konferencje)

  Konferencje: GEOINFORMACYJNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PRZESTRZENIĄ  
   

Z przyjemnością informujemy, że dwudniowa, XXVI konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej na temat GEOINFORMACYJNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PRZESTRZENIĄ odbędzie się w Bibliotece Narodowej w Warszawie, w dniach 8-9 listopada 2016 roku. Będzie obejmowała obrady plenarne, obrady równoległe oraz warsztaty.
Ramowy program konferencji zostanie umieszczony we wrześniu, a program szczegółowy w październiku 2016 r. Również w październiku zostanie umieszczony druk zgłaszania grup studentów i doktorantów przez ich opiekunów naukowych.

Pliki do pobrania:

Komunikat 1 (pdf)
Komunikat 2 (pdf) Formularz zgłoszeniowy uczestnictwa (doc) Formularz zgłoszeniowy referatu (doc) Klasyfikacja artykułów POL-index 2015 (doc)

Konferencje
31-05-2016
(Archiwum: Konferencje)

  Publikacje: ROCZNIKI GEOMATYKI – rg.ptip.org.pl  
   

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 21 marca 2015 roku uruchomiona została nowa witryna internetowa czasopisma Roczniki Geomatyki, która znacznie ułatwia dostęp do wszystkich archiwalnych i aktualnie wydawanych artykułów, których jest już prawie 800. Witryna ta stanowi przejaw starań PTIP mających na celu umiędzynarodowienie czasopisma i dostosowanie do wysokich standardów wydawniczych zalecanych obecnie dla czasopism naukowych. Witryna jest dwujęzyczna, co oznacza, że przy korzystaniu z niej można stosować zarówno język polski jak i angielski. Udostępnianie następuje na licencji Creative Commons.
W 2015 roku Roczniki Geomatyki zostały umieszczone w części B wykazu czasopism naukowych MNiSW z przyznaną liczbą 10 punktów za publikację naukową.

Publikacje
24-03-2016
(Archiwum: Publikacje)