Archiwum: Publikacje
   

  Roczniki Geomatyki rg.ptip.org.pl  
   

Przypominamy, że od dnia 21 marca 2015 roku funkcjonuje nowa witryna internetowa czasopisma Roczniki Geomatyki, która umożliwia łatwy dostęp do wszystkich archiwalnych i aktualnie wydawanych artykułów, których jest już prawie 890. Witryna ta stanowi przejaw starań PTIP mających na celu umiędzynarodowienie czasopisma i dostosowanie do wysokich standardów wydawniczych zalecanych obecnie dla czasopism naukowych. Witryna jest dwujęzyczna, co oznacza, że przy korzystaniu z niej można stosować zarówno język polski jak i angielski. Udostępnianie następuje na licencji Creative Commons.
W 2015 roku Roczniki Geomatyki zostały umieszczone w części B wykazu czasopism naukowych MNiSW z przyznaną liczbą 10 punktów za publikację naukową.

Publikacje
11-04-2017

  ROCZNIKI GEOMATYKI – rg.ptip.org.pl  
   

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 21 marca 2015 roku uruchomiona została nowa witryna internetowa czasopisma Roczniki Geomatyki, która znacznie ułatwia dostęp do wszystkich archiwalnych i aktualnie wydawanych artykułów, których jest już prawie 800. Witryna ta stanowi przejaw starań PTIP mających na celu umiędzynarodowienie czasopisma i dostosowanie do wysokich standardów wydawniczych zalecanych obecnie dla czasopism naukowych. Witryna jest dwujęzyczna, co oznacza, że przy korzystaniu z niej można stosować zarówno język polski jak i angielski. Udostępnianie następuje na licencji Creative Commons.
W 2015 roku Roczniki Geomatyki zostały umieszczone w części B wykazu czasopism naukowych MNiSW z przyznaną liczbą 10 punktów za publikację naukową.

Publikacje
24-03-2016

  Społeczeństwo obywatelskie, informacyjne, geoinformacyjne  
   
W styczniowym numerze Magazynu Geoinformacyjnego Geodeta ukazał się pod tym tytułem artykuł prof. J. Gaździckiego, w którym przedstawiono rolę i znaczenie geoinformacji w świetle pojęć, koncepcji i przedsięwzięć wiążących się z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego. Temat ten został przez autora przedstawiony również na posiedzeniu Komisji Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności 10 grudnia 2003.
Publikacje
23-01-2004

[ Wróć do pierwszej wiadomości ]